آتش

Animated Gif Fire (77)دست‏ت را به من بدهAnimated Gif Fire (77)
Animated Gif Fire (77)تا از تاریکی نترسیمAnimated Gif Fire (77)
Animated Gif Fire (77)دستم را بگیرAnimated Gif Fire (77)
Animated Gif Fire (77)تا از آتـــش بگذریمAnimated Gif Fire (77)
Animated Gif Fire (77)آنان‏که سوختندAnimated Gif Fire (77)
Animated Gif Fire (77)همه تنها بودند!Animated Gif Fire (77)

/ 2 نظر / 67 بازدید
صادق

هیچ وقت هیچ وقت تحت هیچ شرایطی به خداوندی خدا تنهات نمیزارم سارا تا ابد تو قلب منی و خواهی ماند عاشششششششششقتم سارا[گل]